دبیرستان پسرانه شهید بهشتی (دوره اول )
 
 


14 آذر 1394

نمونه سوالات درس 1 تا 3 + پاسخ

مولف:   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
3/3

درس اول : امنیت و تهدید

1-حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در رابطه با امنیت با معنی بیان نمایید. " نعمتان مجهولتان ،الصحه و الامان " دو نعمت که قدرشان شناخته نمی شود سلامتی و امنیت است .

2- از نظر مقام معظم رهبری امنیت در جامعه موجب چه پیشرفت هایی می گردد؟ امنیت برای یک ملت جزو اساسی ترین نیازهاست ، اگر امیت باشد ، پیشرفت به وجود می آید ، علم رشد می کند ، اقتصاد شکوفایی پیدا می کند و سازندگی در جامعه ایجاد می شود.

3-یکی از مهمترین نیازهای فطری و ضروری انسان چیسـت ؟ امنیت

4- یکی از مهمترین دلایلی که باعث پیدایش شهرها شده چیست ؟ نیاز مشترک انسانها به امنیت

5-امنیت را تعریف کنید ؟ امنیت یعنی دوربودن از خطراتی که علیه منافع مادی و ارزشهای معنوی ما وجوددارد .

6-تهدید چیست ؟ یعنی خطرات و عواملی که امنیت ما و کشور را از بین ببرد.

7-تهدیدات طبیعی را نام ببرید. زلزله ، سیل ، توفان و...

8- تهدید غیر طبیعی را نام ببرید . جنگ ها

9- تهدیدغیر طبیعی که به دست انسان صورت می گیردرا نام ببرید. 1- تهدید سخت 2- تهدید نرم

10-تهدید سخت را تعریف کنید؟ اگر کشوری ، کشور دیگر را تهدید به حمله نظامی کند در این حالت تهدید سخت است .

11- تهدید نرم را تعریف نمایید ؟ اگر کشوری ارزشها ، باورها و اعتقادات یک جامعه را مورد هدف قرار دهد تهدید نرم است .

12- هدف تهدید نرم چیست ؟ این است که یک ملت از ارزش های خود دست بردارد و به ارزش های دیگران تمایل پیدا کند.

13-چرا تهدید در مقابل امنیت قرار دارد ؟ زیرا هدف تهدید از بین بردن امنیت است  و تاثیر گذاشتن براراده ، اعتقادات و افکار دیگران به منظور تسلیم کردن آنها در برابر خواست تهدیدکنندگان است.

14 – چرا آمریکا ف ایران را به حمله نظامی و تحریم اقتصادی و... تهدید کرده است ؟ برای جلوگبری از فعالیت های صلح -آمیز هسته ای

درس دوم : تهاجم و دفاع

1- پیام امام خمینی (ره ) درزمان دفاع مردم از دین و سرزمین را بیان نمایید. امروز ما در حال دفاع هستیم و دفاع از کشور یکی از عبادات بزرگ است .

2- تهاجم چیست ؟ تهاجم به معنی شبیخون ، هجوم و حمله ی یک کشور به کشوری دیگر به منظور اشغال و سلطه بر سرزمین است .

3- آمادگی دفاعی را تعریف کنید. به هر گونه آمادگی دفاعی در مقابل تهاجم آمادگی دفاعی گفته می شود.

4- دشمن قبل از تهاجم دست به چه کارهایی می زند چرا ؟ قبل از آنکه تهاجمی صورت بگیرد ، کشور تهدیدکننده سعی می کند با ایجاد ترس میزان توان و آمادگی دفاعی آن کشور را آزمایش کند .اگر این کشور در آمادگی کامل نبود آن وقت تهاجم آغاز می شود و قبل از تهاجم دست به کارهای دیگری مانند تحریم می زند.

5-تهاجم به چند شکل صورت می گیرد ؟ دو شکل ا- تهاجم نظامی 2- تهاجم فرهنگی

6-تهاجم نظامی چیست ؟ دشمن با ابزارهای مادی مانند هواپیما ، تانک و سرباز به قصد اشغال یک کشور اقدام به حمله نظامی می کند .

7- نمونهایی از تهاجم نظامی را نام ببرید. تهاجم رژیم بعثی صدام به کشور ایران (جنگ تحمیلی هشت ساله )

8-تهاجم فرهنگی چیست ؟ دشمن با ابزارهای غیر نظامی دست به حمله می زند به وسیله ابزار و وسایل فرهنگی

9- هدف اصلی تهاجم نظامی چیست ؟ اشغال سرزمین و خاک مورد نظر است .

10 هدف اصلی تهاجم فرهنگی چیست ؟ اشغال ذهن و اعتقادات و تغییر ارزش ها و باورهای دینی مردم است.

11- تهاجم نظامی و فرهنگی دشمن چه مدت می باشد ؟ در تهاجم نظامی مدت معمولا کوتاه مدت و محدود است ولی در تهاجم فرهنگی بلند مدت و نامحدود است .

12- چهره ظاهری تهاجم نظامی و فرهنگی دشمن به چه صورت است ؟ در تهاجم نظامی نفرت انگیز و پرسرو صدا ولی در تهاجم فرهنگی فریبنده و جذاب است .

13-  دشمن در تهاجم نظامی و فرهنگی چگونه خودرا معرفی می کند ؟ دشمن در تهاجم نظامی با اعلام دشمنی و نفرت ولی در تهاجم فرهنگی به صورت اظهار دوستی و محبت خود را معرفی می کند.

14- ابزار تهاجم دشمن در تهاجم نظامی و فرهنگی چیست ؟ در تهاجم نظامی با ابزار توپ ، تانک ، موشک و... ودر تهاجم فرهنگی با ابزار امواج ماهواره ها ، فیلم های سینمایی و سایر رسانه ها حمله می کند.

15-آثار تهاجم دشمن در تهاجم نظامی و فرهنگی چیست ؟ آثار دشمن در تهاجم نظامی روی تلفات انسانی ، زیان های اقتصادی و... است ولی آثار تهاجم فرهنگی  موجب فساد اخلاقی ،شیوع مواد مخدر ، فرو پاشی خانواده ها و... است .

16- مکان های مورد تهاجم دشمن در تهاجم نظامی و فرهنگی را بیان نمایید. مراکز مورد حمله دشمن در تهاجم نظامی مراکز اقتصادی ، نظامی ، مرزی و ... ولی در تهاجم فرهنگی مکان هایی مانند مدارس ، دانشگاهها و مراکز فرهنگی و... می باشد.

17-خطر ناکترین تهاجم ها کدام است ؟ تهاجم فرهنگی

18-در کدام یک از تهاجم ها منجر به جنگ بین دو یا چند کشور می گردد؟ در تهاجم نظامی

19 – جنگ را تعریف نمایید. نبرد خشن و مسلحانه ای است که بین دو یا چند اجتماع مستقل اتفاق می افتد.

20- دلایل جنگ بین انسان های اولیه چه بود؟ به دست آوردن غنایم ، قدرت نمایی و مقابله به مثل با یکدیگر جنگ می کردند.

21 چرا جنگ امری نا خوشایند است ؟ زیرا افراد زیادی در جنگ کشته می شوند و آسیب های فراوانی به امکانات و ثروت های مادی و معنوی به هر دو طرف وارد می شود.

22- آثار و نتایج دفاع از سرزمین واعتقادات را بیان کنید . 1-  حفظ سرزمین وحراست  از ارزش های جامعه 2- زمینه بروز دلاوری جوانان را فراهم می سازد 3- باعث گسترش اخلاق جوانمردانه ، تقویت روحیه سلحشوری و ازخودگذشتگی مردم می شود.

23- هرملتی بر چه اساسی در مقابل تهاجم بیگانگان ایستادگی و مقاومت می کنند ؟ بر اساس فطرت ذاتی خود و با بهره مندی از تفکر و اراده خویش در مقابل تهاجم فرهنگی ایستادگی و مقاومت می کنند .

24- قرآن کریم در مورد اهمیت دفاع چه می فرماید ؟ اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمی کرد صومعه ها ، کلیساها ، کنیسه ها و مساجدی که نام خدا در آنها بسیار برده می شود ویران می شد.

25- دفاع به چه اقداماتی گفته می شود؟ دفاع به مجموعه اقداماتی گفته می شود که انسان برای حفظ و حراست از حیات ، اعتقادات ، سرزمین و... خود در برابرخطراتی که او را تهدید می کند ، انجام می دهد.

26-انسان مسلمان ، نوع و شیوه دفاع خود را در برابرتهدیدات متناسب با چه شرایطی انتخاب می کند؟ متناسب با شرایط زمانی ، مکانی و چگونگی خطر و... انتخاب می کند.

27- خداوند در ایه ی 249 از سوره بقره در موضوع پیروزی ملت ها چه می فرماید؟ چه بسا گروهی اندک که بر گروهی بسیار به اذن خدا پیروز شدند.

28- ادامه حیات هر ملتی در دفاع از کشورشان به چه چیزی بستگی دارد ؟ ادامه حیات هر ملتی به توانایی و اراده آن ملت در دفاع از کشورشان بستگی دارد .

29 –  چگونه ملت ایران در تهاجم وحشیانه صدام به ایران از کشورشان دفاع نمودند ؟ مردم دراین تهاجم به پا خاستند و قهرمانه از سرزمین ، شرف ، ناموس ، اعتقادات و...خود دفاع کردندوتجائزگران را با ذلت و خواری به بیرون راندند.

 

درس سوم : انقلاب اسلامی ، تداوم نهضت عاشورا

1-پیام امام خمینی (ره ) در رابطه با حفظ انقلاب و اسلام چیست ؟ فرمودند : امام حسین (ع ) با خون خود اسلام را زنده کرد. شما هم با تبعیت از او انقلاب و اسلام را ضمانت نمایید.

2- پیام مقام معظم رهبری در رابطه با حفظ دین چیست ؟ فرمودند : عاشورا درس می دهد که برای حفظ دین فداکاری باید کرد.

3- کلمه انقلاب به چه معنی است ؟ به معنی قیام

4- چرا ملت با ایمان ایران انقلاب کردند؟ برای سرنگونی حکومت ستم شاهی و برقراری حق و عدالت بر اساس مکتب انسان ساز اسلام در ایران .

5-در طول تاریخ چه کسانی مردم را به یکتاپرستی و مبارزه با ظلم و ستم دعوت می کردند؟ در طول تاریخ تمام پیامبران الهی مردم را به یکتاپرستی ، صلح و دوستی و غیره دعوت می کردند و مردم را از ظلم و ستم ، گناه و فساد و غیره باز می داشتند .مانند پیامبر اسلام حضرت محمد (ص )

6- مردم با ایمان ایران سعادت دنیا و آخرت خود را در چه چیزی می دانند؟ در دوستی پیامبر و اهل بیت آن حضرت می دانند. و به همین جهت رفتار و گفتار پیامبر و ائمه برای آنها الگو وسرمشق است .

7- ملت با ایمان ایران درس عزت و آزادگی را از چه کسی آموخته اند ؟ از مکتب امام حسین (ع) و قیام عاشورا آموخته اند و نمی توانند در مقابل ظلم و ستم و بی عدالتی و اهانت به اعتقادات دینی خود ساکت بمانند.

8- دلایل قیام و مبارزه مردم ایران با حکومت فاسد پهلوی چیست ؟ 1- زیر پا گذاشتن قوانین و احکام اسلام  2- وابستگی به بیگانگان 3- کمبود امکانات رفاهی در شهرها و محرومیت روستاها 4- ظلم اربابان و خان ها در روستاها 5- رواج بی سوادی و وجود فساد اجتماعی و...

9- قیام بزرگ مردم با ایمان ایران به رهبری چه کسی و از چه سالی آغاز شد؟ به رهبری امام خمینی (ره ) واز سال 1341 آغاز شد.

10- انقلاب اسلامی ایران در چه تاریخی به پیروزی رسید؟ در بهمن ماه 1357  

11- تعدادی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران را بیان کنید ؟ 1-اجرای دستورات اسلام و برقراری نظام جمهوری اسلامی  2-مقابله با توطئه استکبار جهانی 3- اداره کشور بر اساس احکام آسمانی قرآن و سنت اهل بیت 4- جلوگیری از فساد و انحراف نسل جوان و نجات آن 5- زمینه سازی برای قیام و انقلاب مهدی (عج) 6- جلو گیری از غارت منابع ایران توسط شرکت ها و دولتهای خارجی 7- تحول در برنامه های درسی و آموزشی کشور .

12- ریشه و پایه های انقلاب اسلامی مردم ایران در چیست ؟ در اعتقاد آنها به مکتب انسان ساز و الگو قرار دادن پیامبر اسلام و امامان (ع ) است .

13-مردم با ایمان ایران در چه تاریخی به جمهوری اسلامی رای دادند ؟ در روز 12 فروردین 1358 با رای قاطع 2/ 98 درصدی خود به جمهوری اسلامی ایران رسمیت بخشیدند.

14-امام خمینی (ره) ومقام معظم رهبری در رابطه با حفظ و تداوم انقلاب اسلامی چه سفارشی نمودند؟ فرمودند : که حفظ و دفاع از انقلاب اسلامی مهم تر از پیروزی آن است .

15- دشمنان ایران برای نابودی انقلاب اسلامی ما دست به چه فعالیت هایی زدند؟ دست به فعالیت هایی مانند کودتا ، تحمیل جنگ هشت ساله به ایران ،تهاجم فرهنگی و تحریم های اقتصادی وجنگ نرم

16-راه حفظ و ادامه انقلاب اسلامی ایران چگونه حاصل می شود؟ با ایمان به خدا ، وحدت مردم و پیروی از رهبری که در پرتو بصیرت و هوشیاری مردم حاصل می شود.

17- خداوند در آیه 5 از سوره قصص در قرآن کریم به بندگان خود چه وعده داده است ؟ : " و ما اراده کردیم تا بر مستضعفان روی زمین منت نهاده و آنان را پیشوایان مردم گردانیم و وارثان زمین کنیم "

18- دانش آموزان چگونه می توانند زمینه ساز ظهور حجت حق حضرت مهدی (عج) شوند؟ دانش آموزان با اعتقاد به قرآن کریم با خدای خود عهد می بندیم با استفاده از تفکر و تعقل ،کسب علم و دانش و با اخلاق نیکو و عمل صالح ، زمینه ساز ظهور حجت حق حضرت مهدی (عج) باشیم ، تا عدالت ، صلح و برادری در سرتاسر جهان حاکم شود.

 

منبع: tama.ir

گردآورنده: محمدجعفر اثناعشری

تعداد مشاهده (1082)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "نمونه سوالات درس 1 تا 3 + پاسخ"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید