دبیرستان پسرانه شهید بهشتی (دوره اول )
 
 


4 بهمن 1394

سوالات تستی پیام نهم

مولف: مصطفی گرجی   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
3/3

                                                                                                                 اداره کل آموزش وپرورش استان مازندران

                                                                                                                اداره آموزش وپرورش  شهرستان بابل                                            

     دبیرستان   شهید بهشتی متوسطه اول

نام و نام خانوادگی:                    سوالات پیام های آسمان پایه نهم دروس آزمون علمی(پیشرفت تحصیلی)                    تاریخ94/11/4

 

 

 

1-ازدیدگاه امام علی (ع) کدامیک ازموارد زیر به عنوان « دوبرادر ودوست جدایی ناپذبر هستند»؟

الف )شناخت خدا،تقوا                   ب)  ایمان،تقوا                   ج)   ایمان ،عمل                     د) شناخت ،عمل

2-کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف)درتسبیح ،خداوند را   ازصفات سلبی منزه می داریم                    ب) حمد به معنای ستایش وپاک دانستن است                            ج)الحمدلله می گوییم یعنی اینکه هرستایش برای خداست                      د) سبحان الله یعنی خداوندازهرعیبی منزه است   
3-خداوند درآیه (ِانّه  یَعلَمُ  الجهرومایَخفی )چگونه توصیف شده است؟

الف- او به کسی ستم نمی کند    ب- اوتوبه پذیر است    ج)اوحتی ازفروافتادن برگ درختی باخبراست    د) اوشکرگزاراست

4-کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف)یاران حضرت مهدی (عج) فقط 313 یار ویژه هستند   ب)طولانی بودن عمر امام مهدی (عج) امری محال است

ج)ازنظردانش پزشکی داشتن عمرطولانی ناممکن است   د)حضر ت مهدی (عج) نزدیک به 12 قرن عمرکرده است

5-دومین گام از بهره مندی ازقرآن کریم درکدام گزینه آمده است؟

الف) خواندن قرآن           ب) عمل به معارف قرآن              ج)عمل به پیامهای قرآن       د)درک معانی آیات قرآن

6-چرا کسانیکه هنوز درقلب وجانشان ،ایمان به خدا وارد نشده ،آرامش خود راازدست می دهند ؟

      الف) بخاطر اینکه علاده بردنیا ونعمت های ان خواسته دیگری دارند     ب) حسرت چیزی را میخورند که ندارند

     ج)آنها هیچ وقت نگران ازدست دادن داشته هایشان نیستند                  د)در بعضی مواقع آرامش رامی بینند

7-چرا انسان ها امکان شناخت کامل خداوند را ندارند ؟

الف)توانایی محدود انسان       ب)نامحدود بودن خداوند              ج)توانایی نامحدود انسان          د)محدود بودن خداوند

8-صبر وتحمل ایوب دربرابرتمامی مشکلات که درزندگی برایش پیش آمده ،به کدامیک از ویژگی های پیامبران ارتباط دارد؟

الف )پیروی نکردن از عقاید باطل  ب)  دوری از هرگناه وزشتی   ج) تسلیم در برابر امر خدا د) استقامت وپایداری در راه خدا

9-پیامبران ابتدا ،شناخت راکه زیر بنای ........................بود راد انسانها اصلاح می کردند؟

الف)ایمان                         ب) قوانین الهی                 ج)  رفتار                               د) احکام    

 

 


10-علت اینکه بعضی از جوامع به ظاهردیندار، دچارگرفتاری ومشکلات فراوانی هستند ،چیست؟

الف- جهل نسبت به دستورات دین           ب- دفاع نکردن از دین       ج- اتکا به علم وعقل خود               د- تباهی وستمگری

11-ازنظر امام صادق (ع) : آنچه باعث پایداری ایمان در دل می شود..............

الف)شناخت خدا                    ب) دوری از گناهان                     ج) یاد وذکر خد ا                      د)   عمل صالح 

12-برگ درختان سبز در نظر هوشیار     هر ورقش دفتری است معرفت کردگار       با کدامیک ازراههای شناخت خدا ارتباط دارد؟

الف)  تفکر در کتاب آسمانی       ب) شناخت صفات الهی     ج)  فطرت انسان      د) تفکر درکتاب خلقت

13- به ترتیب کدام مراحل ،برای رسیدن به کمال انسانی شایسته ودرست است ؟

الف) ایمان، شناخت، عمل صالح        ب) شناخت، ایمان، عمل صالح      ج)عمل صالح، ایمان، شناخت     د)شناخت، عمل صالح، ایمان

14-کدام گزینه از نتایج مراجعه به کف بین ،رمّال وفالگیر در زندگی انسان  می باشد.؟

الف)باعث نابودی اموالشان می شود           ب) باعث پاشیده شدن خانواده های زیادی میشود

ج) باعث آبروریزی  در زندگی می شود          د)همه موارد صحیح می باشد

15-برای کدامیک ازگزینه های زیر وضو گرفتن واجب است؟

الف) همراه داشتن قرآن       ب) دست زدن به یکی از نامهای خداوند        ج) زیارت اهل قبور         د)رفتن به مسجد

16- معنای کلمات خَوف جَزاء اِتَّبِعوا سَکینَة  به ترتیب کدامند؟

 الف( ترس ، پاداش ، پیروی کنید ، آرامش            ب( ترس ، پاداش ، پیروی کردند ، آرامش

 ج( پاداش ، ترس ، پیروی کردند ، آرامش              د( ترس ،پیروی کنید ، پاداش ، آرامش

17-  کدام ترکیب درست معنا نشده است؟       الف(  اَصلِحوا ): اصلاح کنید             ب(اَضَلَّ اَعمالَهُم) : نابود کردید کارهایتان را

                                           ج( خالِِدینَ فیها) : در آن همیشگی هستند                        د(قالوا رَبُّنا الله) : گفتند پروردگارمان خداست    

 18- معنای ترکیب (لَعلَّکُم تَهتَدون) کدام گزینه میباشد؟

الف) تا آنها هدایت شوند        ب) تا شما هدایت شوید         ج) شاید او هدایت شود       د) شاید ما هدایت شویم

19 - حرف (ص) به صورت:

  الف معمولی تلفظ می شود        ب نازک ادا می شود        ج درشت و پر حجم ادا می شود         د نوک زبانی است

20-کلمه (حُطاماً) به چه معناست؟    الف)  دانه                   ب)  زیان                     ج)  خرد وخشک شده                        د)  رویاننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد مشاهده (5039)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "سوالات تستی پیام نهم"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید