چاپ خبر
دبیرستان پسرانه شهید بهشتی (دوره اول ) سه‌شنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۴
اصول مهم دریادگیری
دانش آموزان می توانند جهت یادگیری بهتر وفراموشی کمترچند اصل را رعایت کنند .اصول مهم یادگیری به شرح زیر می باشد : 1- درس مورد علاقه را دراول برنامه مطالعاتی خود قرار دهید . 2-مطالعه درس روزانه به مدت 20تا 30دقیقه داشته باشید. 3-قبل ازخواب وبعد ازخواب دروس تخصصی مطالعه شود . 4- با اصطلاح پس ختام به مطالعه یپردازید (پیش مطالعه ، سوال کردن ، خوب خواندن ، تفکر درمطالعه ، آزمون گرفتن ومرورکردن ) 5- داشتن خواب مناسب (تخقیقات نشان داده است که کم خوابی وپرخوابی باعث خستگی ،زود رنجی ، وبی حوصلگی خواهد شد واختلال دریادگیری ایخاد می کند . با تشکر مشاور آموزشگاه
انتهای پیام/.