دبیرستان پسرانه شهید بهشتی (دوره اول )
 
 


2 بهمن 1394

نمونه آزمون تستی وقرآن هشتم

مولف: مصطفی گرجی   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:

             سازمان آموزش وپرورش استان مازندران

                    اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل

                                              مرکز آموزشی استعدادهای درخشان شهید بهشتی متوسطه اول

نام و نام خانوادگی:                                                      "به نام حق"                 تاریخ 4/11/4 9        زمان : 5دقیقه  

  شماره:                                                آزمون تستی درس قرآن  پایه هشتم

 

1

معنای کلمات « نَرَّلَ- خاشِع-زَوج-بَرّ»  به ترتیب درکدام گزینه آمده است؟

الف )نازل شد، فروتن، گونه، خشکی                        ب)فروفرستاد،متواضع،نوع، صحرا

ج)نازل کرد،فروتن،نوع،دریا                                د)نازل می کنم،متواضع ،گونه، خشکی

 

 

 

2

عبارتهای «اَن اَعبُدَ - قالَ رَبِ  » به ترتیب به چه معناست؟

الف)که تلاوت کردم- گفت ای پروردگارا                 ب) که تلاوت می کنم-گفت ای پروردگارمن        

ج) که تلاوت کنم- گفت پروردگارا                       د) که تلاوت می کند گفت ای پروردگارمن     

 

 

3

کدام عبارت قرآنی درست ترجمه شده است؟

الف) وَاَحسِن : ونیکو کرد  ب) اَنفُسَنا:خودتان ج) یَهدیکُم: آنها راهدایت می کند    د)کانوا یَعلَمونَ:می دانستند

                  

 

4

ترجمه صحیح آیه« اِنَّ اللّه لَغَنی ًعَن العالَمین »درکدام گزینه زیر آمده است؟

الف) البته خداوند از جهان بی نیاز است                 ب) قطعا خداوند از انسانها بی نیاز است

ج) قطعا خداوند از جهانیان بی نیاز است                   د)قطعا خداوند از مردم بی نیاز است

 

 

 

5

    کدام عبارت درست معنی نشده است؟

  الف)لَغو به معناي سخن و كار بيهوده.                               ب) اَلَمْ تَرَ: به معناي آيا نديدي.

  ج)رَب هَب لي حُكماً يعني خدايا به من حكمت ببخش   د) لِنَفسي به معناي براي خودت

 

6

حرف (ذ) به صورت:

  الف معمولی تلفظ می شود        ب نازک ادا می شود        ج درشت و پر حجم ادا می شود     د نوک زبانی است

 

7

معنای عبارت «اَوزِعنی » به چه معناست؟

 

الف)  به من الهام شد          ب) به من الهام کن        ج)  برمن الهام کردی         د)  به من الهام نشد

 

 

8

کدام کلمه صحیح ترجمه نشده است

    الف) لایُفتنون :آزمایش نمی شوند                        ب)لا تَنَس : فراموش نکن 

    ج)لا تَبغِ : هرگز طلب مکن                                  د)اَحَسِبَ :آیا گمان می کنم

 

 

 

 

 

تعداد مشاهده (641)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "نمونه آزمون تستی وقرآن هشتم"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید